Info

Succes I Veterinær Praksis Podcast - Sammen om at blive bedre

Sunde patienter, tilfredse klienter og et meningsfyldt arbejdsliv I Succes I Veterinær Praksis podcasten får protokoller fra specialister og andre eksperter, inspirerende karrierehistorier fra dyrlæger som dig og vejledning fra andre brancher om stresshåndtering, jobsøgning og markedsføring. Dyrlæge Søren Drimer Pejstrup har i hver episode en ny spændende gæst som enten fortæller sin egen historie, deler sin viden eller deler ud af egne erfaringer.
RSS Feed Subscribe in Apple Podcasts
Succes I Veterinær Praksis Podcast - Sammen om at blive bedre
2024
March


2023
December
November
October
July
April
March
February
January


2022
December
November
June
March
February
January


2021
October
August
June
May
April
March
February


2020
December
November
October
September
August
May
April
March


2019
August
July
March
February
January


2018
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January


2017
December
November
October
September
July
June
May
March
February
January


2016
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March


Categories

All Episodes
Archives
Categories
Now displaying: 2016
Apr 15, 2016

Se noter og links på sivp.dk/9

Leishmania hos hunde
Eva fortæller at Leishmania præsenterer sig næsten altid med hudproblemer om symmestrisk alopeci og noduli. Der kan også ses vægttab, nedstemt humør, tegn på begyndende nyresvigt og nogle gange øget blødningstendens.
Promastigoter udvikles i sandfluen. Disse injiceres i værten når sandfluen bider. Her optages promastigoterne af makrofager og spredes i kroppen.
Inkubationstiden er 1 måned op til 7 år.
Intracellulære amastogoter (non-flagellat-form) giver kutane læsion hvorfra sandfluer re-inficeres.
Den intracellulære form kan desuden inducere et kraftigt immunrespons der resulterer i glomerulonefritis og polyartritis på grund af udviklingen af immunkomplekser.

Anamnesen
Indeholder næsten altid information om udlandsrejse inden for 7 år eller om oprindelse af Syd- og mellemeuropa. Cases er set i Mellemeuropa (bl.a. Tyskland) hos hunde, der ikke har været ude og rejse.

Klinisk undersøgelse
Eva forklarer at vi klassisk vil se hudproblemer og tegn på systemiske lidelse. For en stor del af patienterne vil det være lymadenopati og forstørret milt og evt. forstørret lever

Paraklinisk undersøgelse
Antistof kan måles i serum med høj specificitet og sensitivitet.
Amastigote kan ses ved direkte mikroskopi af lymfeknude- og knoglemarvsaspirat og ved direkte hudaftryk. Dette giver en definitiv diagnose.
Eva beskriver at paraklinisk ses ofte: Azotæmi (øget crea og urea) og polyclonal hyperglobulinæmi (altså fra forskellelige celleliner)
Proteinuri kan forekomme i en ren urinprøve uden aktivt sediment og Urin/Protein-Creatin-ratio vil ofte være større end 0,5.

Differentialdiagnoser
Immunmedierede sygdomme som Pemphigus foliaceus og SLE er differentialdiagnoser. Det er neoplasi som Lymfoma Multipelt myelom.

Behandling
I følgelige Eva kan Leishmania behandles med Allopurinol, der er det mest effektive pt.
Forebyggelse af infektion ved at forhindre sandfluers bid er eneste medicinske mulighed for forebyggelse. Til dette bruges rappellerende medicin som Permethrin (Bayvantic Vet eller Effitix)
Desuden bør hunde holdes inde og under flue-/myggenet om natten.
Hunde med nyresvigt bør monitoreres herfor.

Apr 13, 2016

Noter og links på: SIVP.dk/8

Rikke Nyeman deler ud af sin viden og erfaring om diagnosticering og behandling af otitis externa hos hunde. Og så giver hun tips til, hvordan du kan strukturere konsultation og kontrol, så du når alting.

Apr 12, 2016

Noter og links på: SIVP.dk/07

At overtage praksis er ikke nogen nem opgave og er der mange detaljer, man skal have styr på - både som køber og sælger. I denne podcast giver Advokat Mette Neve en gennemgang af processen ved en praksisovertagelse og forklarer om væsentlige detaljer 

 

Apr 12, 2016

Se noter og links på sivp.dk/6

Hints til din ansøgning
Selvom ansøgningen ofte får tillagt en stor betydning og kan virker helt afgørende for en succesfuld jobsøgning, betyder den faktisk mindre. Der er nogle elementer, du skal have styr på, men ud over det skal den blot være korrekt og gennemarbejdet.
Alle kan skrive en pæn ansøgning. Den skal være skrevet korrekt og rettet for grammatiske fejl og stavefejl.

Du skal selvfølgelig fortælle noget om, hvem du er, og hvad du interesserer dig for.

Noget af det Jens kigger efter:
- Hvad har du gjort i forbindelse med deres studie?
- Har du været i udlandet - for eksempel universitetsophold?
- Har du praktiske erfaring fra eksempelvis dyreklinikker?

Det kan være svært fra starten at vide, hvad man vil, men det er vigtigt du viser en form for retning i dine valg.
Du skal altså vise, at du har forsøgt at finde din vej i den jungle af, hvad man kan. Det betyder mindre at du faktisk har fundet retningen, men dit engagement i din egen udvikling er vigtigt.

Din personlighed er afgørende
Uanset hvad du skriver i din ansøgning, er din personlighed afgørende. Der er nemlig nogle afgørende faktorer, der adskiller de interessante ansøgere fra resten:
Engagement: Du skal med din ansøgning og dine aktiviteter, vise at du har haft et engagement i din faglige fremgang. Det betyder mindre at dine valg har været perfekte fra starten, men du skal kunne vise, at du har haft engagementet til at afsøge mulighederne.
Drive: Du skal også kunne fortælle om, at du har sat energi bag dine ideer, og at du har haft ihærdighed nok til give dig selv nogle relevante oplevelser.

Kompetencer og specialisering
Det kan virke næsten uvirkeligt at skulle ud direkte fra skolen og fungere som ”rigtig dyrlæge”.
Jens Eslau fortæller dog at hvis det teoretiske er på plads, skal han og de kommende kollegaer nok lære op i alt det praktiske.
Du kan selvfølgelig ikke have udvidet kompetencer inden for et bestemt specialområde. Det betyder også, at nyuddannede ikke altid er så interessante for et stort sted som Københavns Dyrehospital AniCura.
Hvis du vil ind på et af de større steder, kan du lige så godt tænke over, hvilken specialisering du vil fokusere på fra starten.
Selve specialiseringen kommer på stedet – især hvis du har engagementet. Så kan du lære af dine ældre og mere erfarne kollegaer.
Det kræver at du har drivet og viljen til at lære og vil ofre dig for det. Så skal du nok lære det praktiske.

Kommunikation med rigtige mennesker
God og effektiv kommunikation er en af vores helt store uddannelsesmæssige udfordringer i øjeblikket.
Jens og jeg snakker i interviewet om, hvor vigtigt det er, at kunne formulere sig i et klart sprog – ikke noget med græske sygdomsbetegnelser og alle mulige forkortelse. Man skal kunne forklare sig i et sprog alle kan forstå.
Du finder din personlig stil med erfaringen, og derfor er det vigtigt, at du får netop erfaring. Det betyder også, at du vil have en fordel, hvis du har brugt din tid på andet end kun dine faglige studier.
Hvis du ikke har erfaringerne med at indgå i et team og få en dagligdag til at fungere, vil du være en mindre interessant ansøger. Gode karakterer er selvfølgelig godt, men det betyder ikke så meget, hvis ikke du kan fungere sammen med dine kollegaer og klienterne.
Hvis du har nogle oplevelser med at møde andre mennesker og dermed forhåbentlig større forståelse for andre menneskers liv og kommunikation, vil du have en større chance for at blive ansat hos én som Jens.

Apr 12, 2016

Se noter og links på sivp.dk/5

Start med erfaring
Med erfaring kender du til de problemstillinger, man kan møde i livet som dyrlæge.
Du ved, hvordan man tackler en utilfreds klient, eller hvis nogen vil presse dig til noget, du ikke kan stå inde for. Du kender desuden til de etiske retningslinjer, vi arbejder efter.
Og så kender du til EDB-systemerne.

Få styr på forsikringerne
Hvis du har ansatte, er det lovpligtigt at have arbejdsskadeforsikring på dine ansatte. Det kan også være en god ide at have dig selv dækket også, selvom det ikke altid er lovpligtigt.
Produkt- og erhvervsansvarsforsikring kan være en god ide, selvom det ikke er lovpligtigt. Du hæfter for skader under alle omstændigheder - uanset om du er forsikret eller ej.
Dyrlægeforeningens arbejdsgiverforenings vedtægter siger, at medlemmerne SKAL melde sig ind i den obligatoriske forsikringspakke.
Pakken indeholde begge forsikringer: Produkt- og erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.
En del af medlemskontingentet går til en forsikringsmægler, der forhandler forsikringen for medlemmerne, så man kan tilbyde en god forsikring til gode penge.

Få godt styr på regnskaberne fra starten
Overvej om du vil på et regnskabskursus fra starten, så du kan lave det basale regnskab, inden revisoren tager over.
Du kan evt. også bruge nogle af de selvstændige bogholdere, der tager rundt, eller få hjælp af en dygtig veterinærsygeplejerske. De bliver nemlig også uddannet i kontor og regnskab.
Der bliver også udbudt iværksætterkurser, der kan give et godt all round kendskab til det at starte virksomhed. Det kan desuden give et godt lokalt netværk.
Hvis du starter et til personligt selskab, skal du kunne dokumentere, hvordan dine penge flytter rundt. Hvis du har et kapitalselskab, skal du desuden aflevere regnskabet til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Og en lille krølle: Husk at få kontant betaling. Du kan risikere at bruge mere tid på drive inkasso-virksomhed end på at være dyrlæge, hvis du har for mange dårlige betalere.
Anette anbefaler at lave en underskrevet aftale med klienten, hvor man helt konkret aftaler, hvad behandlingen indeholder, og hvad det koster. Nogle laver det på alle ydelser, andre kun på de større ting.

Praksisnummer får du hos Fødevarestyrelsen
Du må udskrive medicin på dit autorisationsnummer, men du skal have et praksisnummer for at starte op som selvstændig dyrlæge.
Fødevarestyrelsen skriver:
”Du skal selv gå ind i dyrlægeregistret VetReg med dit brugernavn og password, og oprette praksis samt knytte dig til praksis.”
Link til Fødevarestyrelsens vejledning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/
Link til VetReg: https://www.vetreg.dk/

Vælg en selvskabsform
Man skal ned i detaljerne omkring den enkelte virksomhed, for der kan være stor forskel på hvilken selskabsform, der er bedst.
Der kan være forskellige skattefordele og overvejelser, hvis du ønsker, at din kommende virksomhed skal vokse sig større eller måske sælges på et tidspunkt.
Til det har du brug for hjælp af en revisor eller advokat.

Markedsføring er nødvendig
Du skal have en hjemmeside, så shopperne kan finde dig. Dine nye klienter finder oftest vej via Google, men Facebook har også en betydelig effekt.
Nogle nye klienter kan måske også finde dig, hvis du har skrevet i dyrebrevkasser eller i lokal- eller ugeavisen.
Du må ikke tage personlig kontakt til en klient uden at have deres accept. Det gælder både med klassisk adresseret post og med email. Der skal desuden være en nem og direkte måde for modtageren at kunne melde sig fra igen.
Med email-markedsføring vil det typisk være et link eller en forklaring nederst i hver email.
Derudover må du ikke plukke udvalgte klienter fra en tidligere praksis, hvor du har arbejdet. For at undgå anklager om overtrædelse af markedsføringslovens paragraf om erhvervshemmeligheder, bør du sende til alle i et område.

Dyrlægeforeningens etiske kodeks
Mange tror, at dyrlægen har pligt til at føre journal, men det er der faktisk ikke noget krav om. Alle gør det alligevel, og selvom en ejer ikke kan kræve ”agtindsigt”, opfattes det som god kutyme at udlevere en epikrise, hvis klienter spørger efter det.
Det er også god kutyme at udlevere journaloplysninger til en anden kollega, hvis det er nødvendigt, så patienten kan behandles optimalt.
Det etiske kodeks siger ikke noget om, at man skal tage specielle hensyn til ens kommende konkurrenter i området. Vi er i et liberalt erhverv, og man må slå sig ned, hvor man har lyst (hvis altså kommunens servitutter tillader det).
Igen betragtes det som god kutyme at tage kontakt til kommende kollegaer og fortælle, at du slår dig ned.
Du er ikke forpligtet til at holde vagt. Du skal selvfølgelig overholde dit dyrlægeløfte og hjælpe nødlidende dyr, hvis du bliver gjort bekendt med det.
Der er dog skabt presedens i en afgørelse i det tidligere (nu nedlagte) ankenævn om, at hvis du har startet en behandling, skal du som minimum informere klienten om, hvor de kan få fat en alternativ dyrlæge, hvis du har lukket.

Apr 9, 2016

Shownoter og links på: sivp.dk/4


Tør du sige: ”Det ved jeg ikke”?

Det er rigtig vigtigt at gøre sig klart hvad man er god til og ikke god til. Han mener at alle patienter, man ikke er tryg ved, skal have tilbudet om at blive henvist.

Søren og hans partnere har in mente at folk skal have tilbudet om det rigtige. Så må det være op til folk selv at sige ”ja” eller ”nej”. De skal i hvert fald bare have tilbudet.

Det gælder om at være fuldstændig ærlig om dine egne og dine kollegaers kompetencer. Så kan det godt være, at klienten ikke vælger at tage imod henvisningen og for eksempel lader en ryghund behandle konservativt.

Det vigtige er blot, at patient og klient skal have budet.

Søren kan også godt huske starten, hvor det er svært at vide, om man er god nok. Man kan på overfladen virke rolig, mens man arbejder hårdt på at finde en løsning.

Søren anbefaler at tage patienten ind og få set på den. Hvis ikke man får hænderne op at lommen, begår man måske nok ikke nogen fejl, men man kommer heller ikke videre.

Man skal så blot stadig være ærlig om sit erhverv og egne kompetencer. Der er ingen, der kan det hele eller er verdensmand. Vi skal løfte os som branche og gøre sig klart, at der er nogle opgaver, vi hver især ikke er gode til at løse.

 


Leder og selvstændig

Søren har altid haft løst til at være selvstændig, da han blandet andet kommer fra en familiebaggrund med mange selvstændige.

Han vil gerne være med til at skabe og forme firmaet og være en del af beslutningerne. Nu har han mulighed for at ændre på alle de småting, som han ellers ikke tidligere har haft indflydelse på.

Søren fortæller at han havde fokus på de faglige ting inden han startede som partner og ikke havde en større ledelsesmæssig og økonomisk erfaring.

Det betød at han i perioder måtte sætte den faglige udvikling mere på standby for at lære andre ting.


Prioriter din opgaver

Søren fortæller hvor vigtigt der er at prioritere sin tid og sine opgaver fra starten. Han anbefaler at lægge planer fra starten, så man har et fokus på, hvor man vil hen.

Man kan ende med lappeløsninger, hvis ikke man ved, hvor man vil hen og ikke prioriterer de rigtige opgaver.

Søren har som en klar ambition at det skal være sjovt at gå på arbejde. Og har fokus på at gøre arbejdsdagen til en fest – også selvom det kan brænde sammen og én er syg og patienter vælter programmet.

Apr 9, 2016

Shownoter og links på: sivp.dk/3


Fire råd om at starte selv

Start ikke uden af have en balast eller noget erfaring, du kan trække på.
 
Hold hovedet koldt og tro på dig selv. Det hjælper dig ikke at gå i panik, og der kommer ikke nogen og redder dig.
 
Acceptér at du vil begå fejl. Det gør vi alle, og det kommer vi alle til. (Som en sidenote kan jeg tilføje, at dette website og denne podcast blandt andet har sit udspring i nogle af de fejl, jeg har lavet. Hvis du ikke kender historien, kan du høre den i episode 1).
 
Du skal gå all in, hvis du vil det her. Det hjælper ikke at starte op og kun køre 3 dage om ugen. Man er nødt til at være der for sine klienter.
Mange erfaringer rigere

Ditte har allerede gjort sig mange erfaringer med livet som selvstændig dyrlæge, og hun kommer med nogle gode råd i løbet af interviewet.

Vi snakker blandt andet om de udfordringer, der kan opstå ved henvisninger til andre dyrlæger i lokalområdet. Hvis nu en klient er skiftet til Ditte fra en anden praksis i området, og klienten så bliver henvist (f.eks. til et røntgenbillede) til sin gamle klinik - hvis klient er det så, og hvem skal have en journal tilsendt?

 

Fordele ved Dittes praksis

Ditte oplever flere faglige fordele ved sin praksis. Hun kommer hjem og ser dyrene i helt andre rolige og vante omgivelser. Hun kan sammenligne det med de patienter, der besøger hende i klinikken, hvor de opfører sig helt anderledes.

Hun oplever også en fordel i ejers compliance. Ejer selv er også mere rolig, og Ditte ser det hjem, dyret bor i. Hvis nu for eksempel der mest af alt trænger til at blive støvsuget, var det måske ikke en allergiudredning til 5000,-, der var brug for.

Mar 14, 2016

Se noter og links på sivp.dk/2

Selvstændig fra dag 1
Mette startede som selvstændig dyrlæge lige efter studiet og overtog en landpraksis og kørte mest til kvæg. Hun er nu skiftet til smådyr og har rykket praksis hjem til privaten.
Mette er anderledes end mange andre dyrlæger, jeg har mødt, og hun har en hverdag, hun kan styre selv.
Vi snakker også om, hvordan man er kollegaer og konkurrenter og samtidig kan være til støtte for hinanden. Og om hvordan man udvikler sig i en travl hverdag.

Ro i sine kvaliteter
Mange af os er bekymrede for, om konkurrencen, priskrige eller for lavt fagligt niveau skal ødelægge os. Det gælder ikke for Mette. Hun ved præcis, hvor hun er, og hvilken værdi hun kan tilbyde sine klienter.
Mette har noget, der ikke kan kopieres, og hun er derfor ikke bange for konkurrencen: Mette er sig selv, og det kan ingen andre være.
Mette ved, hvilken kvalitet hun har. Hun satte sig ned og tænkte over, hvad er det faktisk er, hun kan tilbyde: "Det var mig”, sagde hun. Hun er heller ikke bange for at give noget af sig selv.
Hun er god til at møde folk, hvor de er, og fokuserer på nærheden og det personlige. Hun kan ikke det hele, og det lægger hun ikke skjul på, og det er det, folk vælger hende på.

Gør som Mette
Din hverdag ligner måske ikke Mettes, men lyt med her og bliv inspireret til en anderledes måde at være dyrlæge på, at markedsføre sig selv på og at finde ro i dine kvaliteter på.
Hvis du kender dine styrker og kvaliteter, bliver du umulig at kopiere. Så kan det godt være, at nabopraksis kan tilbyde mere eller noget andet, og at de ligner dig på papiret, men du har altid noget, de andre ikke kan gøre efter: Du er dig!

Mar 14, 2016

Se noter og links på sivp.dk/1

Min første større brøler
Kort tid efter at jeg startede som assistent begik jeg en stor brøller. Dem har jeg selvfølgelig nogle stykker af lige som alle andre, men den her kan jeg huske. Den stikker nemlig ud og satte nogle tanker igang.
Jeg havde naturligvis en god baggrund fra studiet og en god træning i at tænke analytisk, men jeg havde ingen anelse om hvor mange specifikke spørgsmål jeg ville blive stillet.
Jeg kunne måske have regnet det ud, hvis jeg havde tænkt over det, men det gik altså først op for mig da jeg stod overfor de første klienter.
Patienten var en yngre fransk bulldog med nogle skallede pletter i hovedet. Jeg vidste ikke rigtig hvad jeg skulle kigge efter, så jeg plukkede nogle hår ud for at se på dem under mikroskop. Øvelsen gik mest af alt ud på at trække tiden lidt, så jeg kunne nå at tænke mig om, men en blind høne finder også korn. Ganske rigtig fandt jeg hårsækmider.
Selvtilfreds gik jeg tilbage til ejeren og glædede mig til at overlevere en præcis diagnose. Det gik også fint og jeg havde sågar et forslag til en behandling. Jeg var dog ikke så godt forberedt på bygen af spørgsmål, der mødte mig: Hvorlænge varer det, er det farligt, er det arveligt, smitter det?
Især det sidste spørgsmål kan jeg huske for jeg mente at kunne huske de vist nok smittede og opførte sig lidt som lopper. Hvis ikke de smitter, hvor skulle de så ellers komme fra? Det gør de ikke. Overhovedet ikke!
Jeg syntes selv at jeg slap nogenlunde fra konsultationen med en vis grad af skuespil, ekstrapolering og gætværk.
Dagen efter faldt der brænde ned. Ejeren havde været hjemme og læse op på emnet og vidste nu mere end jeg gjorde. Chefen måtte holde for og jeg måtte give en uforbeholden undskyldning.
Det holder jeg mig nu heller ikke for god til når jeg har jokket i spinaten, men oplevelsen sved.

« Previous 1 2